• Distoni ve Distoni Sınıflaması

    Distoni, spontan olarak ya da istemli hareketler sırasında ortaya çıkarak, kıvrılıcı hareketlere ya da anormal postürlere yol açan istemsiz kas kontraksiyonları olarak tanımlanabilir. Distoniye eşlik eden hareketler ise tremor (distonik tremor) benzeri veya myoklonusu anımsatacak şekilde oldukça hızlı olabilir.

    Devam →
  • Distonide Tanısal Yaklaşım

    Distoni istemsiz, süregen kas kontraksiyonları ile karakterize, yineleyen istem dışı hareketlere ya da anormal postürlere yol açan bir hareket bozukluğudur. Distoni aynı kas gruplarının belirli bir paternde kasılmaları ile oluşur (genelde agonist ve antagonistlerin ko-kontraksiyonuyla).

    Devam →