• Parkinson Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

    Parkinson hastalığı tanısına varmak için özel bir laboratuar ya da röntgen tetkiki yoktur. Tanı, hasta veya ailesinden alınan bilgi ve hekimin muayene bulgularına dayanılarak konulur. Deneyimli bir nörolog için tanı koymak güç değildir. Ancak Parkinson hastalığı tanısı koymadan önce ‘’parkinsonizm’’ e yol açan diğer nedenleri dışlamak gerekmektedir. Tüm parkinsonizm olgularının %75-80 kadarını Parkinson hastalığı olguları oluşturur. Ancak diğer bazı nörolojik hastalıklar da parkinsonizm belirtilerini gösterdiğinden tanıda karışıklığa yol açabilir. Psikiyatride kullanılan bazı ilaçlar, çeşitli zehirlenmeler, beynin tümör veya damar hastalıkları gibi dopamin hücrelerini etkileyen her türlü beyin hastalığı da parkinsonizme neden olabilir. Bazı durumlarda ayırıcı tanı için ileri görüntüleme yöntemleri (PET, SPECT) kullanılabilir.