• Parkinson Hastalığına Yol Açan Nedir?

    Beyinde dopamin hücrelerinin niçin hasara uğradığı henüz bilinmemektedir. Konuyla ilgili yoğun bilimsel araştırmalar sürmekte olup, tek bir nedene bağlı olmadığı düşünülmektedir. Hastalığın ortaya çıkmasında yaşlanma süreci zemininde olası kalıtımsal ve çevresel faktörlerin beraberce rol oynadığı sanılmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda olguların % 5-10 kadarında hastalığın kalıtımla ilişkili olduğu saptanmıştır. Hastalığın bulaşıcı olmadığı gibi, damar sertliğine bağlı olmadığı da bilinmektedir.